Audit portfolia

audit portfoliaTuto službu doporučujeme jako základní kámen spolupráce. Většina lidí a firem využívá různé finanční instrumenty od různých poskytovatelů. Tyto instrumenty byly v době svého vzniku "nějakým způsobem" nastaveny, nicméně zda toto nastavení odpovídá dnešní situaci, nebo zda nejsou dobou překonány, přináší mnoho otazníků. Klienti jsou často pouze v roli plátce, nikoliv uživatele a vlastníka. Téměř všechny konzultantské společností v ČR nabízí klientům pouze uzavření nových smluv. Nicméně tento postup rozhodně nelze obecně doporučit. Proto Consilior pro své klienty zpracovává komplexní audit, rozdělený do čtyř základních oblastí (pravidelně placené instrumenty, uložení finančních prostředků, pojištění a krytí majetkových rizik, financování a úvěry). Každá z těchto oblastí má svá specifika a proto je potřeba je zpracovávat samostatně. Klienti tak získají přesné údaje o stavu a efektivitě portfolia. Mohou tak detailně vidět, kolik co stojí, jak je instrument nastaven, jak se zhodnocuje, apod. Zároveň s auditem současného stavu dodáváme porovnání s návrhem úprav. Tyto změny jsou pak s klienty dále konzultovány a modelovány, aby bylo dosaženo maximální finanční efektivity vynaložených nebo průběžně placených prostředků.