Dluhopisy

Dluhopisy přináší předem definované úroky z investice. Dluhopisy jsou závazkem emitenta neboli vydavatele dluhopisu v budoucnu vrátit svou půjčku a zároveň obvykle vyplácet předem stanovený úrok. Dluhopis je výbornou příležitostí pro investory, kteří mají dlouhodobě volné finanční prostředky, od kterých očekávají vyšší výnos než, který v dnešní době generují termínované nebo spořící účty v bankách. Díky skutečnosti, že se v poslední době více a více firem obrací na dluhopisový trh s žádostí o financování, mají investoři skvělou příležitost umístit své finance za vyšší úrok než je tomu v bankách a to při možnosti diverzifikace rizika. Většina emitovaných dluhopisů je dále obchodovatelná. Tato skutečnost umožňuje majiteli dluhopisu v případě potřeby konverzi dluhopisu do hotovosti a to bez jakékoliv sankce. Dluhopisy jsou na trhu obchodovány za tržní cenu, což znamená, že investor může prodávat za nižší ale i vyšší cenu, než za kterou sám dluhopis nakoupil. Pokud investor před splatností dluhopis neprodá, pak je povinností společnosti, která dluhopis vydala, vyplatit ve splatnosti dluhopisu předem stanovenou hodnotu. V případě držení dluhopisů do data splatnosti velmi výrazně klesá riziko investora, resp. odpadá riziko tržních pohybů.

PROČ SI POŘÍDIT DLUHOPISY?  
 - předem definovaný výnos
 - možnost pravidelného příjmu při kuponových platbách (například čtvrtletní/pololetní/roční výplata úroku)
 - likvidní investice (snadná přeměna na hotovost)
 - aktuální férové tržní ocenění