Garantované vklady s prémií

V praxi vám banka při splatnosti vkladu vyplatí jistinu a její zhodnocení ve výši minimálního garantovaného úrokového výnosu. Nadto je vyplácen prémiový výnos v závislosti na zhodnocení podkladového aktiva. Podstatným přínosem je to, že prémiový výnos odráží pouze kladné zhodnocení podkladového aktiva, takže nenesete riziko jeho poklesu! Toto strukturované depozitum je tedy bez jakéhokoliv tržního rizika na vaší straně. Vklad je ze zákona pojištěn.