Audit portfolia

Službu auditu portfolia doporučujeme firmám i soukromým osobám jako základní kámen naší spolupráce. Většina lidí a firem využívá různé finanční instrumenty od různých poskytovatelů. Tyto instrumenty byly v době svého vzniku “nějakým způsobem” nastaveny, nicméně zda toto nastavení odpovídá dnešní situaci, nebo zda nejsou dobou překonány, přináší mnoho otazníků. Klienti jsou často pouze v roli plátce, nikoliv uživatele a vlastníka.

Analýza portfolia

První fází analytického procesu je osobní setkání klienta a konzultanta. Na základě poskytnutých informací proces pokračuje detailním rozborem portfolia, včetně ověření platnosti původních důvodů pro zařazení konkrétního nástroje do portfolia vzhledem k aktuální situaci klienta. V této fázi nám významně pomáhá přístup ke kompletní smluvní dokumentaci s institucemi, jejichž produkty klient využívá, včetně aktuálních výpisů. Všechna kritéria jsou dále posouzena, číselně zpracována a shrnuta ve výstupech auditu.

Výstupy analýzy a návrhy

Výstupy, závěry a řešení vyplývající z auditu jsou klientovi předkládány ve velmi přehledné a srozumitelné formě (nejběžněji ve formátu excelovské tabulky). Tyto výstupy a závěry jsou vždy supervizovány řídícími pracovníky společnosti Consilior.

Minimální nároky, maximální přínos

Klient auditem získá dokonalý přehled o svém současném portfoliu a zároveň jednoznačné srovnání, čeho, a jakými konkrétními kroky, lze v jeho portfoliu dosáhnout. V některých situacích lze tyto úpravy nazvat lehkým faceliftem, ve vážnějších případech se jedná o kompletní přeskupení finančního portfolia. Není výjimkou, že výsledný efekt znamená úsporu v řádu statisíců nebo miliónů korun. Po závěrečném souhlasu klienta s výsledky auditu, následuje administrativní proces jednotlivých úkonů v portfoliu. Tento proces je kompletně zajištěn a připraven naší společností a vyžaduje tak pouze minimální součinnost klienta.

Trvalá spolupráce a poradenská činnost

Úvodní fází naše práce samozřejmě nekončí. Jsme si dobře vědomi toho, že naši spokojení klienti jsou naším největším aktivem. Proto je následný servis naší hlavní, nejdůležitější, ale zároveň i nejpříjemnější činností. Tato činnost zahrnuje pravidelná setkání s našimi klienty, mnohdy i v neformálních situacích. Věnujeme extrémní péči dalšímu zvyšování efektivity portfolia. Zejména díky speciálnímu softwarovému vybavení společnosti průběžně monitorujeme výkonnost a další možnosti portfolia. Náš klient tak má průběžně jistotu maximální efektivity využívaných produktů a kvality nastavení jednotlivých finančních instrumentů.